เศรษฐกิจพอเพียง

“...พอมีพอกิน ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง
ถ้าแต่ละคนมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าประเทศมีพอกินยิ่งดี...”

(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

บุคคลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พานพบ และพูดคุยถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตตามรอย

พระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ทุกคนล้วนผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วทั้งสิ้น
และไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่ลงมือทำ
เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า
แนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น
ใช้ได้ผลจริงและกับคนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเท่านั้น

ท่ามกลางความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบัน
ที่เกษตรกรหลายคนทิ้งรากฐานเดิมของตัวเอง
มุ่งสู่ระบบทุนนิยม เราได้เห็นแล้วว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไป
สังคมเกษตรกรรมของไทยคงสูญหายไปในไม่ช้า

เกษตรเหล่านี้ เปรียบเสมือนแสงหิ่งห้อยในคืนแรม
หากแต่หิ่งห้อยหลายตัวรวมกัน ย่อมเกิดแสงสว่างให้เห็นหนทาง

เรียนเชิญทุกท่านเรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์ของพวกเขาได้แล้วครับ

 

 

ตัวอย่างเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
ที่ยึดแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"

สุวรรณ  กันภัย
ตำนานที่มีชีวิต
ผู้ขุดสระด้วยมือกว่า ๑๐ ปี
ผ่านการเข้ารอบสารคดี
รายการคนค้นฅน

• สุข  ทองอ้ม
"เอาชนะธรรมชาติ
ด้วยธรรมชาติ"
• ทองมา  เปรียบยิ่ง
"ที่นาในสุรินทร์ก็ปลูกเงาะได้เช่นกัน"
• ภาคภูมิ  อินทร์แป้น
"ถ้าเราขยันก็มีกินตลอด"
   
กัญญา อ่อนศรี
"คุณแม่ของลูกสาว ดารา ทุ่งแสงตะวัน
ทางช่อง ๓"
• ปฏิพัทธ์  จำมี
"ต้องลงมือทำ"
• โบตั๋น  แสนมี
"อดทนเพื่อความสำเร็จ"
• นันทา  หายทุกข์
"เรียนรู้และลองทำ
ศิษย์เอกของ สุวรรณ กันภัย"
• ดาด  พันธุ์พงษ์
"แก้ปัญหาด้วยสติ"

โปรดติดตามบุคคลอื่นๆ ในเร็วนี้ครับ

น้ำมันสบู่ดำ

ทางออกหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้ก็คือ การใช้พลังงานจากพืช และพืชที่ผมจะนำมาบอกกล่าวเล่าสู่ก็คือสบู่ดำ โดยน้ำมันที่สกัดได้จากสบู่ดำนั้น
จะนำมาทดแทนน้ำมัน
ดีเซลเป็นหลัก

ธรรมะจาก
หลวงปู่ดูลย์  อตุโล

หลวงปู่ฝากไว้

"หวังผลไกล"
มิถุนายน ๒๕๔


ธรรมะจากสวนโมกข์

• กามและกามารมณ์

• พุทธทาสภิกขุ
บรรยายอบรมกลุ่มนิสิต

นักศึกษาบวชภาคฤดูร้อน
ณ สวนโมกขพลาราม ไชยา

บทความการศึกษา

• เทคโนโลยีการศึกษาตายแล้ว

บทความแนะนำ

คนกับขยะ

รถกำจัดขยะเขาทันสมัยมาก ใช้คนขับรถแค่คนเดียว และมีเครื่องยกขยะแบบไฮโดรลิก เพียงขับรถให้ตำแหน่งของเครื่องยกตรงกับถังขยะ แล้วก็เดินเครื่องอัตโนมัติ เครื่องก็ยกถังขยะ
เทเก็บไว้ส่วนเก็บขยะของรถ เสร็จแล้วก็เลื่อนถังขยะลงมาวางในตำแหน่งเดิม

==>อ่านต่อ

Homepage

guestbook.jpg (2547 bytes)

œลงนามสมุดเยี่ยม : SignGuest book
created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
กันยายน ๒๕๔๘