ครบรอบ ๗ ปี

๒๖ มิถุนายน คือวันถือฤกษ์เบิกชัยของกระดานดำออนไลน์ ผ่านร้อนผ่านหนาวมา ๗ ปี แล้ว ย้อนกลับไปอ่านบทความเก่าๆ ตั้งแต่เรื่องแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นบันทึกชีวิต ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเอง เห็นกิเลสและความอยากได้ใคร่มีของปุถุชนคนหนึ่ง ที่ยังตกอยู่ในโลภ โกรธ หลง

เวลาเปลี่ยน สังขารเปลี่ยน แต่ความตั้งใจและความมุ่งมั่นก็ยังไม่เปลี่้ยน เพียงแต่ปรับแนวทางและมุมมองเพื่อไปให้สู่จุดหมายที่ต้องการ

ประสบการณ์ที่ผ่านทำให้ได้สำเหนียกว่า ในสังคมไทย คำว่า "ชน-ชั้น-วรรณะ" ยังมีอยู่อย่างเหนียวแน่น ได้เห็นความหลากหลายของมนุษย์มากขึ้น

น่าเสียดายแทนบางคนที่มีโอกาสจะกระทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม แต่กลับใช้โอกาสนั้นแสวงหาลาภ-สักการะใส่ตัว

ได้เห็นผลของการ "ฉ้อราษฎร์-บังหลวง" มันน่ากลัวยิ่งนักกับกิเลสและความโอหังของมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าคือ การได้มีโอกาสเข้าศึกษาในระดับสูงสุด ด้วยความทุลักทุเล วันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นอย่างไร จะมีความอดทนกับสิ่งที่ขัดแย้งกับความคิดของตนเองได้นานขนาดไหน

นั่งจับจ้องมองกิเลส และความอยากของตัวเองว่า "ทำไปทำไม" ไม่ทำก็ไม่ทุกข์ร้อน ขณะเดียวกันได้รับอีเมลจากเพื่อนที่ ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ ถึงกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัว และบทความของตัวเองที่เคยเขียนไว้ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแ่ผ่นดิน" ทำให้มีแรงใจที่จะก้าวเดินต่อไป

ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานมาอย่างสม่ำเสมอและให้กำลังใจมาโดยตลอด ไม่อาจบอกได้ว่า กระดานดำออนไลน์ จะเดินไปได้ยาวนานขนาดไหน แต่จะทำให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ขอบคุณคณะครูอาสาวัดไทยลอสแองเจลิส และนมัสการขอบพระคุณพระสงฆ์ทุกรูปที่ช่วยเหลือเกี้อกูล

ขอกราบขอบพระคุณพ่อและแม่ที่เข้าใจในเจตนารมณ์ของลูกชาย และให้กำลังใจกำลังทรัพย์มาโดยตลอด ขอบใจน้องสาวคนเดียวที่ให้ความช่วยเหลือทุกด้านกับพี่ชายคนยากคนนี้ สุดท้ายคือภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากที่เดินเคียงข้างเส้นทางขรุขระของชีวิต

ด้วยจิตคารวะ


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๔