"Web site ทางการศึกษา"

    ปี ๒๕๓๖ ผมได้รู้จักคำว่า คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกในระหว่างเรียนปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งนั้นอาจารย์ได้เอาโปรแกรม Toolbook 1.5 ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์สำหรับสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    ผมกับเพื่อนๆ ช่วยกันแกะโปรแกรมจนกระทั่ง ToolBool II Instructor ออกมานั่นแหละถึงเรียนจบใช้เวลาเรียน ๕ ปี พอดี
แต่ก็คุ้มกับการเรียนรู้ 

    ปี ๒๕๔๒ ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา ผมได้เห็นความแตกต่างของทั้งสองอย่างแล้ว ทำนายไว้เลยว่าต่อไป
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ
CAI ไม่ว่าจะสร้างจากซอฟต์แวร์ตัวไหนอาจจะต้องปิดตัวลงในเร็วๆ นี้ หากมีการพัฒนาเรื่องของ WBI
กันอย่างจริงๆ จังๆ

   ผมเลิกค้นคว้าและจับงาน CAI ตั้งแต่ผมได้มาทดลองทำ WBI หรือ Web-Based Instruction ทำไมผมถึงกล้ากล่าวเช่นนี้
ลองมาดูความแตกต่างของทั้งสองนะครับ

"WBI

CAI

สามารถเขียนโดย HTML ซึ่งเป็น
การใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อย
ต้องเขียนจากโปรแกรม ซึ่งใช้ทรัพยากร
และเนื้อที่ค่อนข้างมาก
เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลง่ายและสามารถ
ทำได้ตลอดเวลา
เมื่อแก้ไขข้อมูลแล้วต้องทำการติดตั้ง
ใหม่
สามารถเรียนโดยไม่ต้องใช้แผ่นโปรแกรม
ในการติดตั้ง
ต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนใช้งาน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ออกแบบ ผู้สอน
และผู้เรียนคนอื่นๆ ได้
มีปฏิสัมพันธ์เฉพาะกับตัวโปรแกรม
เรียนได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต ต้องมีโปรแกรมถึงจะเรียนได้
ผู้เรียนสามารถ Download ข้อมูลและนำไป
ปรับปรุงแก้ไขได้
ไม่สามารถนำไปปรับปรุงจากผู้ใช้แก้ไขได้
สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ได้ทั่วโลก ไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น *

 

   ตอนนี้ผมกำลังหาความแตกต่างของทั้งสองเพิ่มเติมอยู่นะครับ อย่างไรก็ตาม ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของระดับบริหารด้วย
แต่สำหรับผมแล้ว ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า WBIจะเป็นตัวแปรที่สำคัญในเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของไทย...

    และนี่เป็น Web Site ที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา ซึ่งผมพยายามเสาะหามา เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างและหวังว่าพวกเรา
คงจะช่วยกันพัฒนาฐานข้อมูลทางการศึกษาที่เป็นภาษาไทยให้มาก
ขึ้นนะครับ

เว็บไซต์ของคนไทย

เว็บไซต์ต่างประเทศ

เคมี

ชีววิทยา

ฟิสิกส์

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

โลกและจักรวาล

วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Web design

ทั้งหมดที่ยกตัวอย่างมานี้ถือรูปแบบและตัวอย่างเว็บในทัศนะของผมคนเดียวนะครับ
ถ้าท่านใดมีสิ่งใดอย่างเพิ่มเติมเชิญแนะนำและช่วยแสดงความเห็นได้นะครับ

หมายเหตุ ... เรื่องนี้ผมเขียนเมื่อ ๑ ก.พ.๒๕๔๓ ไม่ได้แก้ไขปรับปรุงแต่ประการใด และนำเสนออีกครั้งหลังจาก
แนวคิดเรื่อง WBI กำลังแพร่หลายในปัจจุบัน (๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔)

ร่วมแสดงความเห็นที่นี่ครับ

guestbook.jpg (2547 bytes)
=== My Guestbook ===

ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปรับปรุงล่าสุด ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๓
จัดทำโดย :
นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ email : jakrapog@hotmail.com
๗๗๕/๑๑ ถ.สุขาภิบาล ๔ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐