ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบของ Charity Kahn หน้า ๑ 

ผมขอสมมติว่าท่านทำเนื้อหาบทเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ หากยังไม่ทำก็ลองดูเนื้อหาใน
บทเรียนบนท้องฟ้า (จะปรับเปลี่ยนเนื้อหาเร็วๆ นี้)

==> บทเรียนนี้เป็นแบบ Linear นะครับ ไม่มีปุ่ม link กลับ ต้องเดินหน้าหรือใช้ปุ่ม Back ของ
ฺโปรแกรมค้นดูเว็บ (browser) ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด หรือจะ print ออกมาอ่านแล้วทำตามก็ได้
อีกนั่นแหละครับ เพราะชุดนี้ทำแบบ  Print Version เชิญติดตามบทเรียนรูปแบบ WBE ได้แล้วครับ


๑. ให้คลิกไปที่ URL ตามที่ระบุไว้ในตามภาพที่ ๑จะได้หน้าจอที่มีรูปของ Kahn ถ้าท่านมีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ แนะนำให้อ่านดูเนื้อหาในหน้านี้ หากไม่อยากอ่านก็ลองมองหา
ภาพที่มีลักษณะดังภาพที่ ๒


ภาพที่ ๑

 http://builder.cnet.com/webbuilding/0-7701-8-4540096-1.html  


ภาพที่ ๒


๒.. เมื่อคลิกตามภาพที่ ๒ แล้วจะเข้ามาสู่หน้าวิธีการทำแบบทดสอบบนเว็บ ดังภาพที่ ๓ 


ภาพที่ ๓

ควรอ่านคำแนะนำก่อนใน Instruction โดยเมื่อคลิกที่จุดเชื่อมโยงนี้แล้ว จะมีคำแนะนำเป็นภาษา
อังกกฤษ ดังนี้

Quiz creator instructions 
1. Choose the number of questions you want in your quiz and the format for the answers (radio buttons, pull-down menus, or text fields), then click Submit. 

2. If you chose radio buttons or pull-down menus, fill in the number of choices per question, then click Submit. 

3. Fill in the text fields for each question, typing the text for the question itself and the choices in the order you'd like them to appear. Click the radio button to the right of the choice that is the correct answer. 

4. Click "See the code below" and the code will appear in the lower frame. 

5. Cut and paste the code into your document. (Note: The Quiz creator does not actually show you the quiz it creates. You have to paste the code into your document to see it work.) 

ขออนุญาตไม่แปลนะครับ แต่จะแนะขั้นตอนการทำเลย...ิ อยู่หน้าถัดไปครับ ==>


guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook

created by.กระดานดำออนไลน์
775/11 Sukhapibarn 4 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๔