"การ Upload Files กับ Geocities"

ท่านสามารถเรียนรู้และทำไปพร้อมๆ กัน
โดยเปิดเว็บไซต์ www.geocities.com

   เมื่อท่านสร้างเว็บไซต์เสร็จแล้ว ก็ถึงขั้นตอนการขนย้ายไฟล์ที่สร้างทั้งหมดไปไว้ใน
Server ละครับ ในที่นี้ผมจะขอกล่าวถึง การย้ายไปไว้ใน Geocities ส่วนของที่อื่นๆ
คงจะใช้หลักการคล้ายๆ กัน แต่ใน Geocities แห่งนี้มีกระบวนที่ค่อนข้างง่ายและไม่
ยุ่งยากมากมายนัก ซึ่งผมลองผิดลองถูกไม่กี่ครั้งก็สามารถทำได้ เลยนำมาเสนอครับ

    ประการแรก ก็ต้องลงทะเบียนก่อนเช่นเคย (และท่านจะต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก
ก่อนตามที่ผมได้นำเสนอในเรื่องการขอพื้นที่ฟรี) เมื่อเข้าไปใน Geocities แล้ว ตอนนี้
ท่านไปเลือกที่ UPLOAD FILES ได้เลย รูปร่างหน้าจอจะเป็นดังภาพข้างล่าง จากนั้นก็
คลิกที่ตำแหน่งในวงกลมตามตัวอย่าง

upload1

    เมื่อท่านคลิกแล้ว โปรแกรมจะนำท่านไปสู่หน้าเหมือนกับที่ท่านลงทะเบียนครั้งแรก
แต่ตอนนี้ท่านมีรหัสผ่านแล้ว ให้ท่านกรอกรายละเอียดในช่อง
I'm already registered with yahoo โดยใช้ Yahoo ID และ Password
ตามที่ลงทะเบียนเมื่อแรกเข้า

upload2

   เมื่อมาถึงหน้าจอนี้แล้ว ผมขอแนะนำให้ท่านอ่านดูรายละเอียดทั้งหมดเพราะนั่นหมาย
ถึงว่า   ต่อไปท่านจะสามารถพัฒนาเว็บไซต์ของท่านได้อย่างต่อเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ จากนั้น
ค่อยเลื่อนscholl bar อ่านลงไปจนสุด

upload3

   ต่อไปเป็นขั้นตอนในการขนย้ายแล้วนะครับ ผมไม่ขอกล่าวถึงกระบวนการสร้างเว็บ
นะครับ (สมมติว่าท่านทำเป็นแล้ว) ถ้าไม่ได้อย่างไร ก็สอบถามกลับมาได้ยินดีให้คำ
แนะนำครับ

    วงกลมในภาพนั้นคือส่วนที่เราจะย้ายไฟล์ไปเก็บไว้ จากภาพและหน้าจอแรกที่เห็น
โปรแกรมจะกำหนดมาให้เราย้ายได้ครั้งละ 5 ไฟล์ เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นนามสกุล .htm,
.html,
และภาพทั้งหลาย ท่านไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมน้อยจัง ทำให้เสียเวลา ขอให้
ท่านดูตามลูกศรชี้นะครับตรงนั้นสามารถกำหนดจำนวนไฟล์ได้ถึงครั้งละ 20 ไฟล์

upload4

    จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกไฟล์ ตรงนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยนะครับเพราะ
โปรแกรมอนุญาตให้ทำเลือกได้ครั้งละ 1 File ให้ท่านเลือกจนครบตามจำนวนที่ท่าน
ได้สร้างไว้ ทั้ง สกุล HTML และ Graphic ทั้งหมด เสร็จแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Upload file
เมื่อโปรแกรมดำเนินการเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพ (ในวงกลมคือไฟล์ที่ถูก
Upload แล้ว)

     แต่ถ้าหากไฟล์ที่ท่านทำมีเกิน 20 ไฟล์ ก็ให้กลับไปทำเช่นเดียวกับข้อ 4 อย่าลืมนะครับ
ต้องเอามาทุกไฟล์และทุกภาพที่ท่านสร้าง เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
โดยที่จะแจ้งชื่อ Files ที่ Upload ไปเก็บไว้ใน Server และให้ท่านเลื่อน Scholl bar
เพื่อเช็คดูด้วยว่าไฟล์มาครบ หรือเปล่าและตรวจสอบ link ต่างๆ ด้วยว่าถูกต้องหรือเปล่า
โดยคลิกตรง URL ของท่าน ถ้าทุกอย่างถูกต้องก็เป็นอันว่าตอนนี้ท่านมีเว็บไซต์เป็นของ
ตัวเอง ซึ่งสามารถบอกคนอื่นๆ ให้มาเยี่ยมชมได้แล้ว.

จบเรื่องการ Upload Files

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ 775/11 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
email: webmaster@kradandum.com

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004