แบบทดสอบ

แบบทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบจำลองให้เห็นแนวทางในการทำบทเรียนบนเว็บไซต์เพื่อหาหนทางในการพัฒนา
ให้เป็นมาตรฐานต่อไปครับ 

และแบบทดสอบนี้ได้มาจากดัดแปลงแก้ไข Source Code  ทำให้แบบทดสอบนี้สามารถให้คำแนะนำหรือ Feedback
กับผู้เรียนได้เมื่อคลิกที่ ผลการประเมิน  (ผมจะอธิบายหลักการในครั้งต่อไปนะครับ)

อย่างไรก็ดี ความที่ผมไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ก็ใช้หลักการของ CAI มาประยุกต์ใช้
และก็ได้ผลออกมาอย่างที่ท่านเห็น

สำหรับท่านที่มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมก็ขอเชิญมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ 

 


วิธีการทำแบบทดสอบ : ให้ท่านคลิก    หน้าคำตอบที่ท่านคิดว่าถูกที่สุดsmileface44.gif (795 bytes)

1. เรานิยมเรียกหน้าแรกของ Web site ว่า
Web Page
Home page
Web Board
Guest Book


2. สิ่งที่ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถโต้ตอบกับเจ้าของเว็บไซต์ได้คือ
TCP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
WYSIWYG (What You See Is What You Get)
CGI (Common Gateway Interface)
Teleconference


3. การย้าย Files ไปเก็บไว้ยัง Server เรียกว่า
Upload Files
Copy
Paste
Install


4. ภาษามาตรฐานของการสร้างเว็บไซต์คือ
Word Processing
FrontPage 98
Hyper Text Markup Language
Java Script


5. ผู้ที่ให้กำเนิด Web Browser คือ
Bill  Gates
Marc  Andressen
Paul Allen
Tim Berners-Lee


คะแนนที่ได= คะแนน
คำตอบที่ถูกต้อง:

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์
730/4 ถนนเทศบาล ๗ ตำบลระแงง 
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004