"การขอ Free Counter"

ท่านสามารถเรียนรู้และทำไปพร้อมๆ กัน โดยเปิด
เว็บไซต์
www.thecounter.com

   Counter หรือ การนับสถิติของผู้เข้าชม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของ
เว็บไซต์ เพราะจะทำให้เราทราบว่ามีผู้แวะเข้ามาชมเว็บไซต์ของเรามากน้อยเพียงไร โดย
เฉพาะด้านธุรกิจธุรกิจแล้วนับว่ามีความสำคัญมาก เพราะนั่นหมายถึงการได้มาซึ่งรายได้

   สำหรับการเริ่มต้นของมือใหม่ เรามาเริ่มต้นจากการใช้ของฟรี เราต้องค่อยเป็นค่อยไป
อย่าเพิ่งใจร้อนครับ และ Counter ที่ผมเลือกนำมาเสนอในครั้งนี้เป็นของ Thecounter
ครับ เพราะว่าผมได้ลองใช้บริการแล้ว ปรากฎว่าใช้งานง่าย และมีการแจ้งสถิติให้เราได้
ทราบด้วยครับ

   อย่างไรก็ตาม ในความคิดของผม (อาจจะคนเดียว) ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดใน
กระบวนการออกแบบเว็บคือ feedback ของผู้ที่มาเยี่ยมชม เพราะบางครั้งตัวเลขที่ปรากฏ
นั้น อาจจะผ่านมาแล้วก็ออกไป ตัวเลขมันก็ขึ้นแล้ว
แต่ feedback ที่เราได้รับแสดงว่าเขา
ได้ชมได้อ่านในเว็บของเราแล้ว เขาถึงได้เขียน

    การขอ Free Counter ก็คงจะเหมือนกับการไปใช้บริการฟรีอื่นๆ ละครับ ท่านจะต้อง
ลงทะเบียนเพื่อแนะนำตัวเองก่อน โดยไปที่
www.thecounter.comท่านก็จะพบหน้าจอ
แบบนี้ผมใคร่ขอแนะนำให้ท่านได้อ่านรายละเอียดต่างๆ ก่อนนะครับ ก่อนจะ Click อย่างน้อยก็เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย

    เมื่อท่านคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าจอที่ 2 (สมมุติว่าอ่านจบแล้ว) เลือก I Accept

การขอ counter1
การขอ counter2

จากนั้นให้ท่านกรอกรายละเอียดของตัวท่าน ตามที่โปรแกรมระบุมา ที่สำคัญคือ E-mail
address
ต้องกรอกให้ถูกนะครับ เพราะโปรแกรมจะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับขอใช้บริการ
ไปตามที่ท่านระบุ เช่น ID และ Password หลังจากนั้นคลิก Next
   ส่วนภาพถัดไปนั้น ให้ท่านเลือก Check box ตามที่เห็นว่าเหมาะสมกับไซต์ของ ท่านเสร็จแล้วเลือก
SUBMIT

การขอ counter3

การขอ counter4

  ต่อจากนั้นโปรแกรมจะให้ Code หรือ Script มา ตรงนี้สำคัญมาก ท่านต้องเลือกส่วน
ที่เป็น Scipt ทั้งหมด (ถ้าท่านมีพื้นฐานภาษา HTML ก็จะง่ายหน่อย) ให้ท่าน Copy
แล้วไป Paste ในหน้าที่ท่านต้องการแสดง Counter หรือท่านอาจจะเอาไป Paste ไว้ใน
Notepad ก่อนก็ได้ แล้ว Save เก็บไว้ หรือท่านอาจจะกลับไปเปิดอ่านดูใน E-mail ก็ได้
ขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดและความชำนาญของแต่ละท่านครับ

    ก่อนที่ท่านจะใช้ Code ของ TheCounter นั้น ขอให้ท่าน Login เพื่อยืนยันการ
ขอใช้งานก่อนนะครับ โดยคลิกปุ่ม
here

การขอ counter5

การขอ counter6

   เมื่อท่าน login เข้ามาแล้วให้ใส่ Account Number และ Password จากนั้น คลิก
LOGIN

thecounter7_1

   มาถึงตรงนี้แสดงว่าทุกอย่างได้ Update เรียบร้อยแล้ว และถ้า Website ของท่านได้
Upload ไปเก็บไว้ใน Server ของที่ใดที่หนึ่ง เมื่อหน้าที่ท่านวาง Code ไว้ถูกเรียกใช้
ตัวเลขก็จะขึ้นทุกครั้งไป...ซึ่งมองในแง่จิตวิทยาแล้ว ตัวเลขนี้มีผลต่อจิตใจของผู้ทำเว็บเช่น
เดียวกัน ถึงแม้จะมีคนผ่านมาแล้วผ่านไปก็ตาม

thecounter7.gif (28870 bytes)

   สำหรับการใช้ Code ของ TheCounter นั้น เมื่อท่านยืนยันการใช้งานแล้ว ท่าน
สามารถนำ Code ไปใช้ได้โดยการแทรกลงในคำสั่ง HTML ดังตัวอย่าง หรือท่านจะ
ประยุกต์ใช้อย่างไรก็สุดแล้วแต่ท่านครับ

ตัวอย่างการแทรก TheCounter.com Code
ตัวอักษรสีน้ำเงินคือ Code

<html>
<head>
<title>การแทรก Code</title>

</head>
<body>

<!-- Start of TheCounter.com Code -->
<SCRIPT><!--
s="na";c="na";j="na";f=""+escape(document.referrer)
//--></SCRIPT>
<SCRIPT language="javascript1.2"><!--
s=screen.width;v=navigator.appName
if (v != "Netscape") {c=screen.colorDepth}
else {c=screen.pixelDepth}
j=navigator.javaEnabled()
//--></SCRIPT>
<SCRIPT><!--
function pr(n) {document.write(n,"\n");}
NS2Ch=0
if (navigator.appName == "Netscape" &&
navigator.appVersion.charAt(0) == "2") {NS2Ch=1}
if (NS2Ch == 0) {
r="&size="+s+"&colors="+c+"&referer="+f+"&java="+j+""
pr("<A HREF=\"http://www.TheCounter.com\" TARGET=\"_top\"><IMG")
pr("BORDER=0 SRC=\"http://c1.thecounter.com/id=
00000"+r+"\"></A>")}
//--></SCRIPT>
<NOSCRIPT><A HREF="http://www.TheCounter.com" TARGET="_top"><IMG
SRC="http://c1.thecounter.com/id=00000" BORDER=0></A>
</NOSCRIPT>
<!-- End of TheCounter.com Code -->

</body>
</html>

หมายเหตุ. ให้ท่านดูตัวเลข 00000 ใน Code ซึ่งก็คือ ID ของท่านนั่นเอง โดยที่หมาย
เลขของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันออกไป และที่สำคัญไปกว่านั้น ผมอยากให้ท่านลอง

ศึกษาการเขียน Code ด้วย เพื่อที่จะได้ประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไปครับ

   สำหรับภาพถัดไปแสดงถึงจำนวนครั้งของหน้าที่เราเอา Code ไปวางไว้ ซึ่งส่วนใหญ่
ก็จะเป็นหน้าแรกหรือ Homepage โดยสถิตินี้จะส่งมาที่ E-mail ที่ท่านระบุไว้ทุกๆ
สัปดาห์ครับ ก็ลองดูนะครับว่าสถิติของท่านจะเป็นอย่างไร หลังจากที่ท่านได้เผยแพร่เว็บ
ไซต์ออกสู่ Internet

การขอ counter7

==^^== จบเรื่องการขอ Free Counter ==^^==

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ 775/11 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
email: webmaster@kradandum.com

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004