๑ กุมภาพันธ์ ครบรอบวันเกิด

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร

ครบรอบอายุ ๓๘ ปี วันนี้ผมมา "ราชการ" ตามภาษาที่เขาเรียกกันที่จังหวัดสกลนคร เลยมีโอกาสได้มานมัสการอัฐิธาตุของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตฺโต ที่ผมนับถือวัตรปฏิบัติ และพยายามยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต

เรื่องแบบนี้อธิบายยาก เป็นอันว่าใครทำใครได้ก็แล้วกันครับ

วันนี้ตื่นนอนแต่เช้าที่โรงแรมอิมพีเรียล ผมให้รถตู้พาไปวัดตั้งแต่ ๖ โมงเช้า อากาศเย็นพอสมควรใช้เวลาประมาณ ๕ นาทีก็ไปถึงวัด

ได้มากราบนมัสการท่านเป็นคำรบที่ ๓ แล้ว เวลา ๖.๒๕ น. เวลาตกฝาก โทรศัพท์ไปบ้านพ่อรับสายอวยพรวันเกิดให้ แม่ยังไม่ตื่นนอน สักพักโทรไปอีกครั้งแม่กับหลานสาวก็อวยพรวันเกิดให้

ผมนั่งเขียนบนรถตู้ และ upload ผ่านโทรศัพท์มือถือ เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันอีกครับ

อ่านเรื่องราวของปีที่แล้วไปก่อนก็แล้วกันนะครับ ๑ ปีผ่านไปเร็วมาก

 

วันนี้ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของผมอีกคำรบหนึ่ง อายุตามปฏิทินก็ ๓๗ ปีแล้วครับ หากนับเป็นวันถึงวันนี้ผมมีชีวิตอยู่ได้ ๓๗ x ๓๖๕ =
๑๓,๕๐๕  บวกปีอธิกสุรธินไปอีก ๙ วัน รวม ๑๓,๕๑๔ วัน  ถ้านับเป็นปีก็ดูมากอยู่ แต่นับเป็นวันแล้วมันดูเหมือนน้อยเหลือเกินครับ

คนเรามีชีวิตอยู่บนโลกได้เฉลี่ยไม่ถึง ๒๐,๐๐๐ วัน ฉะนั้นแล้วก็เร่งทำความดีกันเสียนะครับ

เดือนมกราคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นเดือนมงคลยิ่งสำหรับชาวพุทธที่นิยมเข้าวัดทำบุญคือวันพระนั้นตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตั้ง ๔ วัน ผมและภรรยาก็ได้เข้าวัดทำบุญฟังธรรมทั้ง ๔ วันนั้นเลย

เดี๋ยวนี้คนไทยละเลยการเข้าวัดฟังธรรมในวันพระกันเสียเหลือเกินครับ นับถือศาสนาพุทธแต่ในบัตรประชาชน ข่าวคราวทุกวันนี้ก็ดูเหมือนศีลธรรมของคนไทยบางส่วนต่ำกว่าเดรัจฉานเสียอีก สาเหตุหนึ่งที่มีการกล่าวถึงก็คือ คนไม่ค่อยเข้าวัดอีกทั่งสิ่งยั่วยุ มอมเมาต่างๆ ก็ถาโถมเข้ามาเสียจนตั้งรับกันไม่ทัน

ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆ คน ก็ทำชั่วทำเลวให้เห็นเป็นตัวอย่าง ยกวัตถุขึ้นอยู่เหนือจิตใจมนุษย์เสียจนเราแทบมองไม่เห็นคุณค่าของคุณงามความดีไปเสียแล้ว

เทคโนโลยีต่างๆ ที่ทุ่มทุนพัฒนาทั้งแรงกาย ปัญญาและทุนทรัพย์ ถูกนำมาตอบสนองกิเลสใฝ่ต่ำของคนอย่างแพร่หลาย การนำเสนอข้อมูลสู่คนกลุ่มใหญ่ก็พูดแต่เรื่องเพศ เรื่องกลโกลฉ้อฉล มากกว่าที่จะนำเสนอคุณงามความดีของคน

ผ่านมาครึ่งชีวิตแล้ว ถามตัวว่าชีวิตยังต้องการอะไรอีกไหม ก็ต้องตอบว่าต้องการ คือต้องการรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลบ้างตามสมควร

ที่ผ่านมาก็ผ่านการงานมาพอสมควร วันนี้ชีวิตต้องมีกรอบมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ฝันลมๆ แล้งๆ อีกหนหลังจากเปิดโรงเรียนไทยดิจิทัลกับบักบอยเมื่อปลายปี ๒๕๔๖ และปิดตัวลงไปแล้ว วันนี้คิดหาญการณ์ใหญ่ จะเปิดหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรีในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพุทธศาสนาและพัฒนาท้องถิ่น จะหาแนวร่วมเพื่อช่วยกันร่างหลักสูตรอีกครั้งในเร็วๆ นี้ครับ ถ้าไม่มีใครร่วมก็จะร่างหลักสูตรกันเองละครับ

ทั้งนี้ เราต้องช่วยกันยกระดับจิตใจของคนให้สูงขึ้นรวมทั้งการช่วยเหลือคนยากคนจนในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย

ระยะหลังๆ นี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปสุดกู่สวนทางกับจิตใจของคนที่ตกต่ำลงเรื่อยๆ บางคนก็กอบโกยเอาเสียจนคิดว่าชาตินี้ตัวเองคงมีชีวิตอมตะเสียกระมัง

ตั้งมั่นปณิธานไว้ว่าจะพยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อรับใช้พุทธศาสนา มีคนถามว่าผมเคยบวชเรียนแล้วหรือยัง ผมตอบไปว่าเคยบวชเรียนแล้วตั้งแต่สมัยเป็นเณร และทุกวันนี้ก็พยายามศึกษาหลักธรรมคำสอนให้มากขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตน อย่างน้อยก็ยึดมั่นในศีล ๕ อย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้โลกดำรงอยู่อย่างสันติ เพียงแค่คนเราปฏิบัติตามศีล ๕ ดังนี้

  • ไม่ฆ่าสัตว์

  • ไม่ลักขโมย

  • ไม่ประพฤติผิดในกาม

  • ไม่พูดปด พูดจาส่อเสียด

  • ไม่ดื่มสุราหรือเสพของมึนเมา

วันเกิดปีนี้ของผม ตื่นไปใส่บาตรแต่เช้า โทรศัพท์ไปหาพ่อกับแม่เพื่อขอคำอวยพรที่ให้ชีวิตผมได้เกิดมาบนโลกใบนี้ นั่งเขียนบทความและก็ไปปฏิบัติงานตามหน้าที่

ด้วยจิตคารวะ


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ
created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙