ทำเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ใส่เอง

เิืกริ่นเรื่องเสื้อสีเหลืองแล้ว ผมก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงการเอารัดเอาเปรียบของผู้ค้า ที่ฉวยโอกาสเอาเปรียบคนไทยด้วยกัน ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยว่ากันมากเท่าไรนัก เพราะืถือเป็นช่วงแห่งการแสดงความจงรักภักดี

พ่อค้าก็ควรแสดงความจงรักภักดี ด้วยการไม่เอาเปรียบด้วย น่าเสียดาย ที่ประเทศไทยมีผู้ค้าประเภทดังกล่าวหลงเหลืออยู่น้อยมาก

เมื่อปีที่แล้ว ผมเคยทำเสื้อตราสัญลักษณ์ของชมรมคนรักปราสาทศีขรภูมิออกจำหน่ายเพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งเสื้อคอกลมและคอปก ราคาต้นทุนเสื้อยืดไม่ถึงร้อย คอปกไม่ถึง ๑๕๐ บาท

แต่เห็นราคาที่คนไทยต้องเสียเงินเพื่อซื้อเสื้อสีเหลืองในช่วงนี้แล้ว ผมได้แต่ถอนหายใจ

ผมมีความรู้ด้านการย้อมสีมาบ้าง เมื่อตอนวัยเยาว์เคยไปช่วยป้าขายสีย้อมผ้า จึงไ้ด้มีความรู้เรื่องนี้ ผมจึงไปหาซื้อเสื้อสีคอปกสีขาว ซึ่งมีราคา ๘๐ บาท ซื้อสีย้อมผ้าสีเหลือง ๑๐ บาท ถ้าใช้ตราสิงห์โตตีกลองเบอร์ ๔ สีเหลืองอ่อน (เขาเขียนว่าสิงห์โต แต่ที่ถูกต้องคือ สิงโต) ใช้เวลาย้อมประมาณ ๓๐ นาที ได้เสื้อสีเหลืองสวยสดใส และอยากได้สีโทนไหนก็สามารถซื้อหามาย้อมเองได้นะครับ

ผมมีกระดาษที่สามารถรีดติดเสื้อได้เหลืออยู่จำนวนหนึ่ง ดาวน์โหลดภาพตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชครบ ๖๐ ปี จากอินเทอร์เน็ตและพิมพ์ลงในกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทธรรมดาๆ นำมารีดใส่เสื้อสีเหลือง

ได้เืสื้อสีเหลืองพร้อมตราสัญลักษณ์ที่ทำขึ้นมาเอง ด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผมพร้อมที่จะแสดงออกทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม คือการใส่เสื้อสีเหลืองและทำความดีถวายแด่ท่านตราบชีวิตจะหาไม่

ใครจะำำนำแนวปฏิบัติผมไปใช้ก็ได้นะครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์

ด้วยจิตคารวะ

 


คำ "ติ-ชม" ของท่านมีค่ามหาศาลต่อการพัฒนาเว็บไซต์ครับ

created by.
กระดานดำออนไลน์
730/4 Tassabarn 7 Rd. Tambol.Ra-ngang
Sikhoraphum District, Surin Province.Thailand 32110

email : jakrapog@hotmail.com 
๙ มิถุนายน ๒๕๔