"ปฐมบท"

เมื่อผมได้กลับมาอยู่สุรินทร์ บ้านเกิด

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมอยากจะทำเพื่อบ้านเกิด ไม่รู้ว่าด้วยสำนึก หรือด้วยจริตมารยาที่ผมยัง
ไม่อาจค้นพบในส่วนลึกของกมลสันดาน บางครั้งผมถามตัวเองว่า
"ผมกำลังทำอะไร" "ทำเพื่อใคร"
และ "ทำไปทำไม"

คนเราเกิดมาทำไม บางครั้งก็หาคำตอบได้ยากอยู่เหมือนกัน ซึ่งคำตอบของคำถามนี้ย่อมแปลก
ต่างไปตามความเชื่อของแต่ละคน และคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมานานมากแล้ว หลายท่าน
อาจจะเคยได้ผ่านตามาจากสื่ออื่นๆ บ้าง หรืออาจจะตั้งคำถามให้กับตัวเองบ้าง

ณ เวลานี้ ผมพอจะมองเห็นคำตอบเลาๆ ตามความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในกมลสันดานมาตั้งแต่กำเนิด
เนื่องด้วยผมนับถือพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อก่อนนั้น ก็เป็นแต่เพียงการนับถือตามทะเบียนราษฎร์
เท่านั้น หาได้เข้าใจได้ลึกซึ้งถึงแก่นธรรมไม่

ครั้นพอมีเวลาได้มาอ่าน ได้ศึกษา ได้ลองปฏิบัติดู ตามควรแก่เวลาที่ผมพอจะหาได้ เข้าวัดฟัง
ธรรมะในวันพระบ้าง

อย่างไรก็ตาม ความที่ยังเป็นปุถุชนธรรมดา ผมก็ยังไม่อาจตัดตัวกิเลสออกจากจิตเบื้องลึกได้
ทั้งหมด ยังมีความอยากเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั่วไป แต่พยายามทำความอยากให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
ทำได้ในเวลานี้

วันนี้ผมมีความคิดแบบนี้ ก็เล่าสู่กันฟัง หากวันหน้าความคิด ความอ่านของผมอาจเปลี่ยนไป ผมก็
จะพยายามนึกถึงวันนี้ วันที่ผมคิดแบบนี้

ไม่ตึง ไม่หย่อนจนเกินไปในวิถีแห่งชีวิต พอดีๆ ตามอัตภาพ

"หลวงปู่ฝากไว้" เป็นบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์  อตุโล)
ที่ผมมีโอกาสได้อ่าน ได้ศึกษาในอีกมุมหนึ่งของหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งผมเห็นว่าบันทึกนี้
มีประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจในธรรมะ แต่ใครจะได้รับได้มากได้น้อย ก็สุดแท้แต่ละคน

และขอนมัสการกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระโพธินันทมุนี ที่เมตตาอนุญาตให้ผมนำบันทึกนี้
เผยแพร่ได้

"ชีวิตของคนเราทำหน้าที่เหมือนเทียน เมื่อจุดแล้วก็มีหน้าที่ดับอย่างเดียว แต่จะดับช้าดับเร็วก็สุด
แท้แต่อุปสรรคของแต่ละคน ... เมื่อเทียนให้แสงสว่างแล้ว เราจะใช้แสงสว่างนั้นอย่างไรก่อนจะดับ"

ด้วยจิตคารวะ


guestbook.jpg (2547 bytes)
สมุดเยี่ยม (แนะนำ-ติ-ชม) / My Guestbook


ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๒ ปรับปรุงล่าสุด จันทร์ เมษายน 29, 2545
จัดทำโดย :นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ email : jakrapog@hotmail.com
๗๗๕/๑๑ ถ.สุขาภิบาล ๔ ตำบลระแงง
อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐