จับอากาศมาสานฝันการศึกษา ถวายแด่ในหลวงของเรา

เปิดโลกการศึกษากับอินเทอร์เน็ต

 

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์
๗๓๐/๔ ถนนเทศบาล ๗ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๑๐
email: kradandum@kradandum.i-p.com

ธันวาคม ๒๕๔๓