การขอ Free web site กับ Geocities.

ท่านสามารถเรียนรู้และทำไปพร้อมๆ กัน โดยเปิด
เว็บไซต์
www.geocities.com (หรือ print แล้วทำตามก็ได้ครับ)

  ปัจจุบัน Yahoo กับ Geocities ได้ร่วมธุรกิจกันแล้ว และผลจากการร่วมทุนนั้นทำให้
ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับผลประโยชน์ด้วยเช่นกัน ประการแรกคือนอกจากจะได้
email address จาก Yahoo แล้ว ยังสามารถขอพื้นที่ฟรีได้จาก Geocities โดยใช้
ID และ Password ร่วมกัน
ได้ด้วย ลองมาดูกันครับว่ามีวิธีการอย่างไร แต่ผมรับรองว่า
หากท่านใจเย็นและทำตามขั้นตอน ท่านก็จะประสบความสำเร็จในบทเรียนนี้แน่นอน

   หลังจากที่ท่านลงทะเบียนขอ E-mail address เรียบร้อยแล้ว ชื่อที่ท่านได้ก็คือชื่อของ
Short URL ที่ท่านจะได้จากการขอพื้นที่ ดังที่ผมเรียนให้ทราบในเรื่องของ email

   ขอให้ท่านเปิดเว็บไซต์ของ www.geocities.com เพื่อทำการลงทะเบียนทันทีหลัง
จากได้ E-mail address แล้ว หน้าจอจะเป็นอย่างที่เห็น และโปรแกรมจะทักทายท่าน
ด้วยชื่อที่ท่านขอไว้ จากตัวอย่างท่านจะเห็นชื่อ suay_2000 ในช่องวงกลมสีแดงให้ท่าน
พิมพ์ Password ที่ท่านกำหนดเองตอนขอ email ลงไปได้เลย จากนั้นกดปุ่ม submit

  โปรแกรมจะนำท่านมาสู่หน้าจอดังภาพข้างล่าง ซึ่งในหัวข้อนี้จะให้ท่านเลือกแหล่งเพื่อน บ้าน (Neighborhood) ที่ท่านต้องการ อาทิ กลุ่มศิลปะ, ธุรกิจ, แฟชั่น, การศึกษา ฯลฯ
ขอให้ท่านเลือกให้ตรงกับเรื่องที่ท่านต้องการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ โดยคลิกที่ตัวอักษรที่
เป็นสีน้ำเงิน   

   จากนั้น ในข้อ 1 ให้ท่านกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของท่าน หากท่านยังไม่
ลงมือทำก็ไ่ม่เป็นไร ให้ลงคร่าวๆ ก็ได้ และควรเป็นภาษาอังกฤษครับ

   ส่วนข้อ 2 ให้ท่านเลือกคลิกในหัวข้อที่ตรงกับเรื่องที่ท่านต้องการนำเสนอ และสำหรับ
ข้อ 3-4 ให้ท่านอ่านข้อความก่อนที่จะเลือก yes หรือ no จากนั้นคลิกปุ่ม submit

yahoo13.gif (5067 bytes)

   หลังจากที่ท่าน Submit แล้ว จะมีกฎ กติกา มารยาท ให้ท่านอ่านมากมายถึง 23 ข้อ
หากท่านต้องการฝึกภาษาอังกฤษก็อ่านทุกข้อก็ได้ หากท่านต้องการความรวบรัดให้เลื่อน
Scroollbars ไปยังข้อสุดท้าย จากนั้นให้คลิกปุ่ม Accept

yahoo13.gif (5067 bytes)

yahoo14.gif (2704 bytes)

    เมื่อมาถึงตรงนี้ แสดงว่าท่านได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Geocities แล้ว ทีนี้ท่านก็
สามารถสร้างเนื้อหา และนำมาเก็บไว้ในบ้านแห่งนี้ ซึ่ง URL ของท่านจะระบุไว้เช่นเดียว
กันกับในวงกลมสีแดง และปัจจุบันทางไซต์แห่งนี้ได้ทำ Short URL ให้โดยอัตโนมัติ
ตามชื่อที่ท่านขอตั้งแต่แรก เช่น
http://www.geocities.com/suay_2000 (สังเกตดู
ในวงกลมสีแดง) ดังนั้น เวลาขอชื่อก็ขอให้สวยๆ และพิมพ์ง่ายๆ นะครับและเมื่อท่านสร้าง
เว็บจะจากโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ เมื่อเสร็จแล้วก็มา Upload ไว้ในที่แห่งนี้ ส่วนการ
Upload ผมจะกล่าวถึงในเรื่องท้ายๆ ครับ

yahoo15.gif (5929 bytes)

==^^==ไชโย!!! ท่านมี URL เป็นของตัวเองแล้ว==^^==

หมายเหตุ...หากท่านทำแล้วติดขัดปัญหาประการใด สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่
ได้ครับ อย่าได้กลัวหรือตกใจ ที่สำคัญคืออย่าท้อ เพราะผมก็เคยประสบกับปัญหานี้เช่น
เดียวกันแต่เมื่อผมทำได้แล้วก็เลยอยากจะมาบอกกล่าวให้พวกเราได้ลองทำกันบ้างครับ

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ 775/11 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
email: webmaster@kradandum.com

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004