"การสมัคร e-mail กับ Yahoo"

ท่านสามารถเรียนรู้และทำไปพร้อมๆ กัน โดยเปิด
เว็บไซต์
www.yahoo.com (หรือ print แล้วทำตามก็่ได้ครับ)

    หลังจากเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ Web presentation แล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องขอพื้นที่
ในการนำเสนอเพื่อนำงานที่ท่านทำไปฝากไว้ใน Server (เครื่องบริการ) เพื่อให้คนอื่นๆ
สามารถเข้ามาชมผลงานของเราได้

    ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่ให้พื้นที่ฟรีมากมาย ในที่นี้ผมขอเลือกใช้ของ Geocities เนื่อง
จากว่ามีระบบการจัดการบริหารเว็บไซต์ที่ง่ายและคล่องตัวในระดับดีมาก และให้พื้นที่
บริการถึง 15 MB ซึ่งก็มากพอสำหรับมือใหม่ครับ ถึงแม้ว่าจะมีโฆษณารบกวนบ้างก็ไม่ว่า
กันเพราะเราใช้ของฟรี ต่อไปเมื่อคล่องตัวแล้วค่อยขยับขยายกันใหม่ แรกๆ ผมก็ใช้ของ
ฟรีนี่แหละ พอเข้าที่เข้าทางก็จด Domain name เองเลย แต่ก็ไม่รู้จะไปได้สักกี่น้ำ เพราะ
ดูท่าว่าคงต้องกลับมาพึ่งบริการของ Geocities อีกแน่ หากในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าถ้า
เปิดใน
kradandum.com ไม่พบ ขอให้ท่านเปิดใน geocities.com/kradandum
ได้นะครับ ผมทำสำรองไว้เช่นกัน (ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า Server)

    อย่างไรก็ดี ก่อนที่จะขอพื้นที่ฟรีนั้นผมขอแนะนำให้ท่านขอ e-mail ก่อนจะดีที่สุด ถ้า
หากใครมีแล้วจะขอใหม่ก็ได้นะครับ
ซึ่งบริการ Geocities ในปัจจุบันได้ร่วมกับ Yahoo
ทำให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกมากขึ้นคือขอ e-mail จาก Yahoo แล้วท่านสามารถขอพื้นที่
จาก Geocities ได้ในขั้นตอนเดียวกันเลยครับ...เรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

    ให้ท่านเปิดไปยังเว็บไซต์ของ www.yahoo.com นะครับ เมื่อท่านเปิดแล้วจะเห็น
หน้าจอดังภาพข้างล่าง ให้คลิกที่
Sign me up!

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน1

   เมื่อท่านคลิกแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพ โดยจะมีข้อตกลงต่างๆ ให้ท่านอ่านแต่ท้าย
ที่สุดก็ต้องคลิกที่ I Accept อยู่ดี ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม I Accept ได้เลยครับ

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน2

    เมื่อปรากฏหน้าจอดังภาพข้างล่าง ช่องสี่เหลี่ยมเหมือนในกรอบสีแดงนั้น ให้ท่านพิมพ์ชื่อ
ที่ท่านต้องการ และชื่อนี้จะกลายเป็นชื่อ URL ของ Web site ท่านด้วย ดังนั้นให้เลือกชื่อ
ที่คิดว่าเหมาะกับ Web site ของท่านมากที่สุด
    *URL (universal resource locator) มักเรียกกันว่า "ยู-อาร์-แอล" ซึ่งราชบัณฑิต
ให้ความหมายว่า โปรแกรมชี้แหล่งทรัพยากรสากล, ตัวชี้แหล่งในอินเทอร์เน็ต
   นักออกแบบ Web site บางคนเรียกว่า "เอิร์ล" โดยออกเสียงตามรูปศัพท์ ส่วนการ
นิยามความหมายง่ายๆ ของผมก็คือ เปรียบเสมือนกับบ้านเลขที่ของแต่ละคน

    สมมุติว่าในช่องแรกผมใช้ชื่อ suay_2000 เมื่อผมขอพื้นที่ฟรีโปรแกรมจะกำหนด
ชื่อสั้นๆ
URL ของผมดังนี้ http://www.geocities.com/suay_2000 เป็นต้น
ส่วนช่องที่ 2-3 นั้น ให้ท่านพิมพ์
Password และเช่นเดียวกัน Password นี้สามารถ
นำไปใช้ในการบริหาร Web site ของท่านได้เช่นกัน

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน3

  ขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยคือ password นั่นเอง กรณีที่
ท่านลืม password โปรแกรมจะมีระบบจัดการให้กับท่าน โดยที่ท่านต้องเลือกและพิมพ์
ข้อความลงไปในช่องที่กำหนดไว้ ถ้าหากกลัวจำไม่ได้จริงๆ ก็จดไว้นั่นแหละดีที่สุดครับ

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน4

   จากนั้นเป็นเรื่องของข้อมูลส่วนตัว ให้ท่านพิมพ์ข้อความลงในช่องที่กำหนด เช่น ชื่อ
นามสกุล ฯลฯ โดยจะมีหัวข้อให้พิมพ์ลงไปอยู่แล้วครับ

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน5

    ส่วนต่อไปให้ท่านเลือกหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ตรงกับความสนใจของท่าน เสร็จแล้วกด
ปุ่ม Submit this form ก็เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน6

    นี่ละครับหน้าตาของ yahoo mail ของท่าน ต่อไปในบทเรียนนี้ขอให้ท่านใช้ mail
จาก yahoo ก็แล้วกันนะครับ

ภาพตัวอย่างการลงทะเบียน

 จบเรื่องการสมัคร E-mailจบเรื่องการสมัคร E-mail

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ 775/11 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
email: webmaster@kradandum.com

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004