"Web Board & Guest Book"

    Web Board, Bulletin Board หรือ Web Forum หมายถึง การประกาศ การปิด
ประกาศ หรือ การโต้แย้ง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันมากในการ
ออกแบบเว็บไซต์ เพราะทำให้เว็บไซต์ที่จัดทำการเป็น Interactive Web โดยที่ผู้อ่าน
สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้สร้างเว็บได้ นอกจากนี้ ยังติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้อ่านด้วยกัน
เองอีกด้วย และเว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของไทย ก็คือ
www.pantip.com  ซึ่งใน ไซต์
นั้นมี Board ไว้ให้ผู้ใช้หลายกลุ่ม หลายประเภทได้ติดต่อสื่อสารกันผ่านโลกของตัวหนัง
สือใน Cyber Space (อภิมิติ)   อาทิ Blue planet ที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว ธรรมชาติ สิ่งแวด
ล้อม, ราชดำเนิน จะเกี่ยวกับการเมือง สังคม ศุภชลาศัย เกี่ยวกับกีฬา ห้องสมุด ก็เป็นกลุ่ม
รักหนังสือ เป็นต้น

    Guest Book หรือ สมุดเยี่ยม ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียว
กันสำหรับการทำเว็บไซต์ เพราะจะทำให้เราทราบถึงความรู้สึกต่างๆ ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยม
ชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ คำติ-ชมต่างๆที่ผู้อ่านได้เขียนไว้ เราก็สามารถนำไปปรับ
ปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น

   การสร้าง Web Board และ Guest Book จะต้องใช้ภาษาโปรแกรมในการเขียนที่
เรียกกันว่า CGI (Common Gateway Interface) ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับคนที่ไม่เชี่ยว
ชาญด้านโปรแกรม ตัวผมเองตอนนี้ก็ไม่สามารถที่จะเขียนได้ ดังนั้น ผมจึงจำเป็นต้อง
เสาะแสวงหาของฟรี ที่สามารถตอบสนองงานของผม ซึ่งก็คือไซต์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้

   อย่างไรก็ตาม ผมคงจะไม่หยุดแค่ของฟรีหรอกครับ เมื่อเราก้าวไปถึงจุดๆหนี่งแล้วก็ต้อง
พัฒนาฝีมือของเราต่อไป และผมก็อยากให้ทุกคนทำเช่นนั้นด้วย.

   ในที่นี้ผมจะพาท่านไปรู้จักเว็บไซต์แห่งหนึ่งซึ่งให้บริการ Free Web tools หรือส่วน
ประกอบในการตกแต่งเว็บไซต์ที่หลากหลายและสะดวกในการบริหารจัดการหากท่าน
ไม่ต้องการที่จะเรียนรู้เรื่องของ CGI เว็บไซต์แห่งนี้สามารถบริการท่านได้อย่างดีทีเดียว
ที่สำคัญคือการรองรับภาษาไทยที่ใช้ได้ในระดับดีมาก (ในความคิดของผม)

"การลงทะเบียนขอ Web Board & Guest Book"
ท่านสามารถเรียนรู้และทำไปพร้อมๆ กัน โดยเปิด
เว็บไซต์
www.bravenet.com
brevenetlogo

    Bravenet เป็นเว็บไซต์อีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการฟรีสำหรับองค์ประกอบต่างๆ ของเว็บ
ไซต์ อาทิ Web Board, Guest Book, Counter และแบบฟอร์มต่างๆ อีกมากมาย
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมานั้น เราต้องการเสนออะไรไปสู่ผู้อ่านในที่นี้ผมจะ
ขอนำเสนอเกี่ยวกับการขอ Web Board และ Guest Book

   เมื่อได้ทดลองใช้ดูแล้ว ผมพบว่าสามารถตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ได้ใน
ระดับหนึ่ง และที่สำคัญคือหากเราต้องการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอนผ่าน www
แล้ว สิ่งที่มีใน Brevenet สามารถพลิกแพลงใช้ได้อย่างคาดไม่ถึงเช่นกัน

      ขอเชิญท่านเข้ามาเป็นสมาชิกของ Bravenet เลยครับ

   เมื่อท่านเปิดเข้ามาในไซต์ของ Bravenet ท่านก็จะพบกับหน้าจอเรียบง่ายแต่สะดุดตา
ดังภาพครับ ซึ่งท่านจะเห็นว่าไซต์แห่งนี้ให้องค์ประกอบฟรีในการตกแต่งเว็บไซต์แทบจะ
ครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียว อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ในเว็บไซต์ของ
ท่านต้องการนำเสนออะไร และควรเลือกใช้องค์ประกอบต่างๆให้เหมาะสมครับ

   ให้ท่าน คลิกที่ Clik Here To Enter

ลงทะเบียนกับ Bravenet1

   จากนั้นให้ท่านเลือกที่ 1.Join Bravenet หรือพิมพ์ URLของท่านลงในช่องที่กำหนด
แล้วคลิก Join เมื่อท่านคลิกแล้วก็จะปรากฏช่องต่างๆ ให้ท่านกรอกรายละเอียด  พยายาม
กรอกให้ครบนะครับ ที่สำคัญที่สุดคือ E-mail  Address   เพราะเมื่อท่านกรอกเรียบร้อย
โปรแกรมก็จะส่งรายละเอียดต่างๆ เช่น ID และ Password ซึ่งท่านสามารถใช้ในการ
แก้ไขและเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลต่างๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนใช้บริการในภายหลังได้    

regis2

regis3

  ขั้นตอนสุดท้ายเมื่อท่านกรอกข้อมูลต่างๆ เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK. ให้ท่านรอสัก
อึดใจ แล้วกลับไปเปิดดู E-mail ของท่านที่ทาง ผู้ให้บริการจัดส่งไปให้ครับ รวดเร็วทันใจ
จริงๆ และให้ท่านจำ ID และ Password ไว้ให้ดีนะครับเพราะเราจะนำไปใช้ในการปรับ
เปลี่ยนหน้าตาของ Web Board และ Guest Book ในโอกาสต่อไปครับ

b5.gif

b6.gif

จบขั้นตอนการลงทะเบียนขอให้ท่านเปิด E-mail ที่ท่านระบุไว้เพื่อนำ User ID และ Password มาใช้ในการปรับแต่ง Web Board และ Guest Book ต่อไปครับ

   สำหรับการเรียนเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการขอ Web Board กับ Guest Book และ เนื่องจากว่า User ID และ Password ที่ท่านได้รับจาก Bravenet   สามารถใช้ในการ
Registerเพื่อขอ Code ของ Web tools ได้ทุกชนิดที่มีบริการใน Bravenet

  เนื่องจากการขอ Code ของ Web Board และ Guest Book มีหลักการที่เหมือน
กันทุกอย่าง ดังนั้นผมจึงเสนอวิธีการขอเพียงอย่างเดียวคือ Guest Book และจะอธิบาย
วิธีการไปพร้อมๆ กัน ส่วนการตกแต่งนั้นจะแตกต่างกัน ผมจึงขอแยกไว้เป็นหัวข้อต่างหาก
ครับ ขอให้ท่านเลือกเรียนจากรายการข้างล่างต่อไปนี้ครับ

1. การขอ Code Guest Book & Web board
2. การปรับแต่ง Guest Book
3. การปรับแต่ง Web Board

   หากท่านไม่เข้าใจประการใดหรือประสบปัญหาในการเรียนรู้ ขอความกรุณาเขียน
ปัญหาที่พบไว้ในข้อสงสัยด้วยครับ เนื่องจาก "ห้องเรียนบนท้องฟ้า" เป็นเว็บไซต์แนว
ทดลอง ดังนั้นอาจจะประสบปัญหาในระยะแรกๆ ซึ่งผมจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ

จัดทำโดย.นายจักรพงษ์   เจือจันทร์ 775/11 ถนนสุขาภิบาล 4 ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
email: webmaster@kradandum.com

ปรับปรุงล่าสุดวันWednesday, 10 March 2004